DVD آموزش پرورش زالو

راه اندازی مزرعه پرورش زالو

راه اندازی مزرعه پرورش زالو

فروش ویژه عیدانه ۱۳۹۸

ایران زالو میتواند شما را در زمینه راه اندازی مزرعه پرورش و تکثیر زالو راهنمایی و کمک نماید.

افرادی که از بسته آموزشی ما استفاده می کنند از مشاوره اولیه رایگان نیز بهره مند می گردند.

چنانچه مایل هستید تا ما فارم پرورش زالوی شما را راه اندازی نماییم بعد از تماس تلفنی و صحبتهای اولیه ، کارشناسان ما در محل فعالیت شما حاظر شده و بعد از عقد قرار داد نسبت به راه اندازی فارم پرورش زالو اقدام خواهد شد.