امروز چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
در زمان جفتگیری زالوها چه کارهایی نکنیم؟

در زمان جفتگیری زالوها چه کارهایی نکنیم؟

 

 در زمان جفتگیری زالوها چه کارهایی نکنیم؟ زمان جفت گیری زالو ها به عنوان یکی از مهمترین و حساسترین زمان ها به شمار می رود در زمان جفتگیری زالوها چه…

عوامل تشکیل پیله خالی

عوامل تشکیل کوکون خالی(پوچ)

 

 عوامل تشکیل کوکون خالی(پوچ) در این نوشته سعی داریم در زمینه عواملی که در تشکیل کوکون خالی و پوچ تاثیرگذار هستند با شما دوستان صحبت کنیم. مطمئنا اگر در زمینه…